Dziurki (G. Zborów)-Topo rejonu wspinaczkowego 2023

             Może się wydawać, że na tej skale już nic nowego nie może się wydarzyć. Czas weryfikuje sytuacje i jak się okazuje na Dziurkach coś się nadal dzieje.

 Dojście

 

Drogi

1. Małe formy VI.1 (1S), D. Kaptur RP 1993

2. …  III (TRAD)

3. Zoom VI (1S), W. Bolanowski RP 1998

4. projekt

5. … IV (TRAD)

6. … I

7. Wygwizdów V+ (4R+ST),26.03.2022 I. Gajos, D. Kaptur 2022

8. Wygwizdów wprost VI+ (5R+ST),  13.04.2022 I. Gajos, D. Kaptur 2022

9. … V (TRAD), przed 1965

10. Pinokio i Mamaba VI (4R+ST), 20.VII.1993 Sz. Nałudka RP  (VI+), 22.VII.1993  D. Kaptur solo ( VI+)

11. Mała sprężyna VI+ (4R+SR), przed 1977 TR (VI+)

12. Króliki poszły w las VI.2+ (2S+2R+ST), maj 1993r  Ł. Muller RP (VI.2+)

13. Bormaszyna (Mały Saduś) VI.4+/VI.5  (5R+ST), około 1975  J. Fijałkowski, E. Sosnowska hakowo ( A3), 1986 L.  Milczarek RP (VI.4+/5)

14. Mały R VI.2 (5R+ST), około 1962 M. Brodzki i tow. hakowo z nitem pod okapem (V A2), około 1965 A. Grossman i tow.  hakowo bez nita (V A2), około 1976 G.Chwoła i Z. Wach TR (VI.3), 1987 M. Misztal RP (VI.3), 1988 M. Płonka RP (VI.2+ jako  prostowanie Małego R-a), 24.VI. 1995 Ł. Muller solo (VI.3)

15. Wariant dolny do Małego R-a VI.1 (5R+ST), około 1976 TR (VI.2)

16. Mały Wachowicz V+(6R+ST), przed 1976 TR (V+)

17. Teoria struny VI.3 (6R+ST), 25.VII. 1993 D. Kaptur OS (VI.3)

18. Wielki Kaptur VI.2 (6R+ST), 14.IV.1992 D. Kaptur RP (VI.2), 19.V.1993 D. Kaptur solo (VI.2)

19. Dziurki lewe V+ (6R+ST), przed 1974 TR (V+)

20. Dziurki środkowe VI (3R+ST), około 1966 H. Mazurek i tow. hakowo, przed 1974 TR (VI), wiosną 1978 J.Fijałkowski iR. Pilch solo (VI)

21. Dziurki prawe V+ ( 3R+ST), około 1969 J. Hirszowski, A. Marczak, K. Zdzitowiecki TR (V+), wiosna 1978 J. Fijałkowski i R. Pilch bez asekuracji (V+)                                                                                                                       22. Dziurki całkiem prawe V+ (TRAD), przed 1977 TR? (V+)

23. Słoneczny filarek V- (4R+ST), przed 1970

 

Uwaga: w wyniku reasekuracji  skały część dróg „zmieniła” swój przebieg:                                                                    - Dziurki lewe kończą się na szczycie skały, a nie na stanowisku Dziurek środkowych ( stanowisko wspólne z  Wielkim Kapturem

 - Dziurki prawe najczęściej są przechodzone  jako kombinacja (dół Dziurki prawe + góra Dziurki środkowe )

-wariant górny Małego R-a V+ (5R+ST), przed 1976 TR (V+) –start Lewymi Dziurkami i po osiągnięciu półki dalej d.15. Realne trudności VI+

-na prawo od Słonecznego filarka istnieje jego TRAD-owy wariant o wycenie IV (lata 60-te)

-istnieje też diagonalna droga startująca Dziurkami całkiem prawymi i wychodząca Małym R-em. Wyprawy krzyżowe VI+, M. Kajca 2003.